Mina tankar om PDK.

Jan 29
2010

Pedagogisk Digital Kompetens.

Ja det kan man ju fundera över vad det är.

Om man söker på wikipedia på orden Pedagogisk, Digital och Kompetens var för sig skulle man kunna tolka just Pedagogisk Digital Kompetens som att det vore en person som använder sig av läran att utbilda utifrån sin samling av förmågor att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

När jag sedan läste igenom UNESCO´s formulering- ICT Competency standars for teachers http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=25740&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html kan man få en lite bättre förståelse för vad wikipedia menade med betydelsen av orden. Där tar man upp att  samhället är mer komplext idag, att allt går fortare framåt och att vi som lärare måste börja utnyttja tekniken effektivare.

Och jag håller helt och hållet med om detta. Samhället rusar fram med alla tänkbara olika nyheter. Idag kan man sköta hela sitt liv via internet. Ja nästan iallafall vissa saker kan vi ju inte göra än som exempelvis kramas. Men det går ju att beställa ett kramogram via nätet så så långt bort är det ju inte. Därför är det ju jätteviktigt att lärare som ju ändå är en person som tillbringar större tiden av dagen med barnen, kan förmedla både för och nackdelar med vår digitala värld idag.

UNESCO tar just upp dessa saker också. Såsom att  ”vi” lärare måste få eleverna att kunna se kritiskt på den publicerade informationen lära eleverna att vara starkt källkritiska. Sedan påpekar UNESCO flera positiva punkter också såsom att elever och lärare kan få ett större utbyte av varandra via internet också, kunna dela erfarenheter med andra elever eller lärare på andra sidan Jorden exempelvis. Kunna stötta varandra i olika grupper med olika inlärnings metoder. Det finns ju en uppsjö med möjligheter men just den sjön ligger ju brevid dammen med nackdelar också.

Idag är man som lärare tvungen att hänga med i det senaste på nätet för att kunna utmana eleverna och inte stå där som ett ”fån” när eleverna visar bättre metoder på inlärning via youtube. Man kan ju ha ett utbyte av varandra både lärare och elever. Även lärare kan ju utbyta ideer med varandra både i arbetslag och utanför,  våga samarbeta.

Men för att allt detta ska fungera och för att en lärare ska vara både Pedagogisk och digitalt kompetent krävs det av läraren att denne är nyfiken och vågar exprimentera och hålla sig väl insatt i uppdateringar och dyl gällande både IT och datorer, känna sig säker på applikationer och insatt i världen. Kunna tillhanda hålla datorer i klassrummet och ha en rättvis tillgång för samtliga elever om det så är i helgrupp eller mindre grupper.

Oj vad mycket det blev återkommer senare med mer funderingar.

 

// Jenny

Mina tankar

Jan 27
2010

Hej!

Jag ska nu skriva lite om mina tankar om Pedagogisk digital kompetens (PDK). Jag har läst UNESCO´s formulering – ICT Competency standards for teachers. I UNESCOS formuleringar står det bland annat att läraren ska hjälpa eleverna att lära sig använda teknik för att lära och kommunicera. För att detta ska kunnna gå tror jag att det är väldigt viktigt att man som lärare själv vill utvecklas och lära med tekniken. Man måste vara öppen för nya möjligheter och förändringar i samhället och skolan. Som lärare måste man vara intresserad och följa teknikens utveckling för att kunna vara kunnig och med i det senaste . Är inte läraren det så blir det svårt för den att vara ledaren i klassrummet. Eleveran går då om läraren inom tekniken och kan då få svårt att se läraren som en ledare. Idag kan eleverna själva ta reda på all infomation över internet.

Eftersom det finns så många möjligheter med tekniken måste man i skolan ta vara på dem. Lärarna kan inte se interner, datorer, mobiler mm. som hinder, de måste se de som möjligheter. Eftersom eleverna använder den nya tekniken dagligen blir det konstigt för dem att inte få ha med det i skolan. Läraren kan försöka hitta bra sätt att använda tex mobilerna på i undervisningen.

Istället för att eleverna ska sitta och läsa information från en bok om något kan de istället få leta upp information om det själva genom att söka på internet. Detta kan få eleverna att själva få välja vad de tycker ät viktigt att lära sig. Det kan ska motivation för dem att själva få söka sin kunskap. Det blir mer intressant för eleverna om de själva får söka och värdera informationen. Detta är något läraren får hjälpa dem med så sökningen sker på ett säkert sätt. Det är även något som UNESCO menar att läraren ska ge eleverna dessa möjligheter att använda datorn.

Något jag tror är viktigt är att man lyfter in tekniken i klassrummet. Att man använder på olika sätt till flera ämnen i skolan. Att bara ha datatid i en datasal en gång i veckan räcker inte. Även UNESCO tar upp att det måste finnas möjliheter att använda tekniken i skolan och i klassrummet.

Det är bra och viktigt att vi som utbildas till lärare idag får kunskap om PDK, så att vi är medvetna om det och även att vi använder oss av teknikens möjligheter i framtiden.

 

Anna Johansson

PDK…

Jan 26
2010

PDK Pedagogisk digital kompetens vad är det?

Vi lever idag i ett samhälle där datorer finns lätt till hands. Många barn och ungdomar har tillgång till internet hemifrån och nästan allt kan göras över nätet. Jag tycker att det är självklart att skolan bör använda sig av bl.a. datorer och internet mer än vad de gör idag.

På min VFU finns det endast en dator som står längs ner i klassrummet som aldrig används i undervisningen, men det tror jag främst beror på att alla lärare idag inte vet hur man skall använda datorer. De är inte utbildade i hur man kan använda datorer i undervisningen.  UNESCO menar att samhället, studenter och lärarna måste utnyttja tekniken effektivt. Det innebär ju inte bara användning av datorer utan även av t.ex. digitalkameror. Jag tror att många förknippar datorer och kameror med skoj, och att man inte kan lära sig något utav de.
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf

Se på dagens mobiltelefoner, med min mobil  kan jag enligt mig själv göra nästan allt. Ta kort, filma, skicka sms, ringa, surfa på internet, lyssna på musik, you name it :).  I skolan just nu är mobiler förbjudna, och visst det kan jag förstå då de kan användas som fusk, men tänk även hur mycket använding man skulle ha av den.

För mig som är uppvuxen med datorer, internet, mobil och digitalkamera ser jag det som en självklarhet att använda det i min framtida roll som lärare. Men jag kan förstå att det inte är så lätt för de lärare som jobbat länge och inte alls är uppvuxna med detta. Jag tycker inte man ska gå på dom allt för mycke, utan lägga fokus på att vi som utbildar oss till lärare nu ska lära oss att ta in det i undervisningen. Men nu är det bara att se framåt, det är VI som får se till att det sker en förändring!!

/Hanna

Tankar kring pedagogisk digital kompetens

Jan 26
2010

Hej! Som ni säkert redan läst och förstått så är vi sex lärarstudenter som kommer att skriva i denna blogg. Bloggen är skapad som en del i vår utbildning för att reflektera över begreppet ”Pedagogisk digital kompetens” (PDK) utifrån UNESCO’s formulering – ICT Competency standards for teachers och annan litteratur. Jag heter Madelene och här följer mina tankar om begreppet:

I år fyller jag 21 år och jag tillhör den generation som vuxit upp med Internet, mobil, digitalkamera etc. Vid 13 års ålder började jag använda mig av hemsidor och chatta med kompisar. Det var kring den åldern jag också införskaffade mig min första mobiltelefon. För mina föräldrar var allt detta nytt och det blev jag, som tonåring, som fick visa och förklara den nya tekniken för dem. Idag kretsar allt utifrån det digitala och vi lever i ett samhälle där mycket bygger på IKT (informations- och kommunikationsteknik). Idag när man köper en mobil handlar det inte bara om att kunna prata i den och skicka sms, idag vill man gärna ha det senaste i den – dvs. Internet, hög megapixelkamera, GPS, spel, MMS, mp3 etc. Tekniken utvecklas hela tiden och den börjar nå yngre åldrar. Vi har blivit ett samhälle som är beroende av tekniken och alla dess fördelar men ändå verkar inte fördelarna synas i klassrummet om man tittar på statistiken.

http://www.youtube.com/watch?v=zXrVCeK_OHs

I länken ovan, som är från 2009, framkommer det att 20 % av alla treåringar idag använder sig av Internet och 50 % av alla femåringar. Hemma används datorn i snitt 12,7 tim/vecka men trots detta används bara tillgängligheten till datorerna i skolan 1,2 tim/vecka. Vad kan detta bero på? Enligt nedanstående länk, som är från 2008, pekar man på att det är för få/gamla datorer, brist på kunskap och obefintlig IKT-undervisning i lärarutbildningen. Mer än en fjärdedel av eleverna tycker att lärarna inte har tillräckliga IT-kunskaper. Skolan måste ändra förhållningssätt och detta står redan i styrdokumenten:

  • Eleven ska kunna använda IT för kunskapssökande och lärande
  • Eleven ska få använda olika arbetsformer

”Med IKT kan flera sinnen stimuleras och det ökar elevernas chanser att hänga med.”

 http://www.youtube.com/watch?v=uzAQDljrifo

UNESCO menar att lärare måste vara beredda att ge studenter de fördelar som tekniken kan medföra. Ny teknik kräver nya lärarroller, ny pedagogik och nya metoder för lärare. Det är viktigt att lärare skaffar sig förståelse inom IKT och exempelvis kan utbildningsprogram som förbättrar elevers inlärningsförmåga eller ökar möjligheterna för dem att inskaffa tekniska färdigheter.

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf

/Madelene

På spaning efter pedagogisk digital kompetens.

Jan 25
2010

Hej! Jag är en lärarstudent på Skövde Högskola och är inne på min andra termin. Jag brukar inte blogga så relativt ofta, men det är värt ett försök.

Vi har fått i uppgift från Högskolan i Skövde att skapa en blogg och sedan utifrån UNESCO’s formulering – ICT Competency standards for teachers och annan litteratur reflektera över begreppet  ”Pedagogisk digital kompetens”.

Här nedan följer mina tankar om begreppet:
Nu för tiden använder en majoritet av världens befolkning IT i form av dator, mobil, kamera, bredband osv.
Man märker att den IT samhälle vi lever i förtillfället har med tiden har ändrats och nått lägre åldrar om man jämför med exempelvis tio år sedan.
Om man inte har tillgång till dator eller internet i hemmet finns alltid låne datorer i närheten. Man kan skaffa sig tjugofyra timmars bredband för några få kronor och datorer finns tillgängliga för barnen i skolan.

Nu förtiden kretsar allt utifrån det digitala. All media, spel eller litteratur kan man få tag i endast några knapptryck på datorn eller mobilen.
Man kan även exempelvis kommunicerar med världens befolkning från flera hundra mils avstånd, man kan hitta jobb eller beställa varor utan att ens röra på fötterna.

Man kan ställa sig frågan vad betyder begreppet pedagogiska digital kompetens?

Man kan exemeplvis tänka att:
pedagogik. vilket betyder ”läran om utbildning”.
kompetens. vilket betyder hur pass bra våra kunskaper/färdigheter är inom något.
digital. vilket man kan säga betyder elektronik /teknik.

Med andra ord så hur pass bra våran läran och kunskaper är inom elektronik och teknik. Hur vi behärskar våra kunskaper inom exempelvis olika undervisningsprogram (ex; microsoft word, excell, powerpoint) eller att söka nyheter/information via användandet av internet explorer.

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf
UNESCO menar med andra ord att genom användningen av teknik/elektronik inom skolan får vi en bättre(djupare) förståelse för användningen.
Man skall exempelvis kunna utbildningsprogram som kan förbättra elevers inlärningsförmåga eller att kunna öka möjligheterna för elever att inskaffa tekniska färdigheter. För att kunna göra detta så krävs det ju såklart att läraren också har förståelse för användningen. Sedan är det ju en fråga om man kan investera såpass mycket pengar på just IT när andra delar i världen har knappt mat och vatten?

Det är en fråga för framtiden.

Mvh Luan.

Välkommen!

Jan 25
2010

Hej!

Vi är sex lärarstudenter som är inne på vår andra termin på Högskolan i Skövde. Vi läser just nu en kurs i Pedagogisk digital kompetens (PDK).

Här kommer ni att kunna läsa om grupp 9 tankar kring PDK. Ni kommer även kunna läsa våra enskilda inlägg som läggs ut under respektive namn under kategorier.

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet