PDK…

Jan 26
2010

PDK Pedagogisk digital kompetens vad är det?

Vi lever idag i ett samhälle där datorer finns lätt till hands. Många barn och ungdomar har tillgång till internet hemifrån och nästan allt kan göras över nätet. Jag tycker att det är självklart att skolan bör använda sig av bl.a. datorer och internet mer än vad de gör idag.

På min VFU finns det endast en dator som står längs ner i klassrummet som aldrig används i undervisningen, men det tror jag främst beror på att alla lärare idag inte vet hur man skall använda datorer. De är inte utbildade i hur man kan använda datorer i undervisningen.  UNESCO menar att samhället, studenter och lärarna måste utnyttja tekniken effektivt. Det innebär ju inte bara användning av datorer utan även av t.ex. digitalkameror. Jag tror att många förknippar datorer och kameror med skoj, och att man inte kan lära sig något utav de.
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf

Se på dagens mobiltelefoner, med min mobil  kan jag enligt mig själv göra nästan allt. Ta kort, filma, skicka sms, ringa, surfa på internet, lyssna på musik, you name it :).  I skolan just nu är mobiler förbjudna, och visst det kan jag förstå då de kan användas som fusk, men tänk även hur mycket använding man skulle ha av den.

För mig som är uppvuxen med datorer, internet, mobil och digitalkamera ser jag det som en självklarhet att använda det i min framtida roll som lärare. Men jag kan förstå att det inte är så lätt för de lärare som jobbat länge och inte alls är uppvuxna med detta. Jag tycker inte man ska gå på dom allt för mycke, utan lägga fokus på att vi som utbildar oss till lärare nu ska lära oss att ta in det i undervisningen. Men nu är det bara att se framåt, det är VI som får se till att det sker en förändring!!

/Hanna

2 Responses to “PDK…”

  1. Gruppkamraten Jenny.P says:

    Mycket bra tankar du har där. Jag håller helt med dig. Tekniken gör stora kliv framåt och vi som blivande lärare måste försöka hålla oss uppdaterade med den nyaste tekniken. Och just mobiltelefonerna är ju en stor fråga som oftast vinklas negativt men kanske ändå inte? Tänk om alla elever skulle kunna ha en egen ipod ett samarbete mellan skola och hem kanske istället för att skolan ska köpa in datorer? Då en ipod idag har samma möjligheter som en dator. Finns så många möjligheter och vi får inte ligga på latsidan.

    // Gruppkamraten Jenny P

  2. grupp9 says:

    Jag håller med dig i det du skriver! Jag tror att anledningen till att datorn inte använda i undervisningen (även om den finns tillgänglig) är att lärarna vet inte hur de ska använda dem. Även om de kan använda datorn så vet de nog itne hur de ska använda den som ett redska i undervisningen. Jag tror att de på nåt sätt måste få mer kunskap och inspiration i hur den kan vara ett hjälpmedel! Så vi har ett stort ansvar som nya lärare att komma med utvecklande ideer och arbetsätt med datorn!

    / Anna

Leave a Reply

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet