Samlade reflektioner och argument

Feb 16
2010

Efter att ha läst både artiklar och annan litteratur har jag utvecklat mina kunskaper inom PDK. Jag tillhör den generation som vuxit upp med Internet, mobil, digitalkamera etc. och jag ser det som en självklarhet att skolan bör lägga större vikt vid det digitala i undervisningen eftersom tekniken ständigt utvecklas och börjar nå yngre åldrar. Idag använder sig 20 % av alla treåringar och 50 % av alla femåringar av Internet. Hemma används datorn i snitt 12,7 tim/vecka men trots detta används bara tillgängligheten till datorerna i skolan 1,2 tim/vecka. Skolan måste ändra förhållningssätt, lärare måste försöka hänga med i utvecklingen, och detta står redan i styrdokumenten:

  • Eleven ska kunna använda IT för kunskapssökande och lärande
  • Eleven ska få använda olika arbetsformer

Vi har blivit ett samhälle som är beroende av tekniken och alla dess fördelar men ändå verkar inte fördelarna synas i klassrummet om man tittar på statistiken. Statistiken visar skrämmande att 19 % av alla lärare aldrig använder sig av datorn i undervisningen. Hur ska eleverna kunna lära sig använda  IT om lärarna inte lär ut detta? Följdfråga: Blir dessa lärares undervisning “optimal”? Får eleverna verkligen lära sig det de behöver inför fortsatta studier eller kommer de att halka efter?

Eftersom statistiken visar att datorn används 12,7 tim/vecka hemma men endast 1,2 tim/vecka i skolan känns det uppenbart att datorn är ett effektivt redskap att använda sig av i skolan. Enligt Hirtz och Harper (2008) är datorspel ett motiverande och roligt sätt att lära sig på. Via datorn kan barnen även komma i kontakt med människor från andra länder och på så sätt få ett kulturellt utbyte.

UNESCO menar att lärare måste vara beredda att ge studenter de fördelar som tekniken kan medföra. Ny teknik kräver nya lärarroller, ny pedagogik och nya metoder för lärare.

Även lärare har nytta av att föra in digitala redskap – som hjälpmedel i sin undervisning, för dokumentation och för att hänga med i utvecklingen. Man måste dock kunna hitta balansen vad gäller det digitala i undervisningen så att man kombi­nerar detta med den traditionella undervisningen på ett optimalt sätt. Man får inte heller glömma bort ”nackdelarna” med Internet, till exempel de faktum att flera elever idag använder sig av Internet och att det kan bidra till en ny typ av mobbning – en elev som är mobbad under skoltid kan fortsätta bli mobbad hemma. Det finns såklart för- och nackdelar med nästan allting, och Internet är inget undantag. Hur ska vi då, som pedagoger, försöka förhindra att dessa situationer uppstår?

Jag har fått några intressanta kommentarer på både ovanstånde fråga och huvudfrågan som står tidigare i texten. Kommentarer som jag fått till ovanstående fråga är bland annat att man som lärare bör få eleverna att inte behandla andra hur som helst, även om man inte är ansikte mot ansikte, samt att det är viktigt att arbeta med elevernas självkänsla och ha många samtal om etik för att hjälpa dem förstå hur man gör för att vara en god människa. Skolan har en viktig roll att få eleverna att sålla och vara kritiska till all information de får. Genom att prata med eleverna om hur viktigt det är med ett gott bemötande kan vi hjälpa dem att inse vikten av att behandla andra som de själva vill bli behandlade.

Till min huvudfråga inleddes en intressant diskussion om att undervisningen inte blir optimal om man inte tar hjälp av digitala och tekniska hjälpmedel. Det fördes även fram att eleverna förväntas kunna hantera detta i högre skolåldrar och att många yrken idag har någon typ av krav på digital kompetens.

//Madelene http://madelenecathrine.skolbloggen.se/

Leave a Reply

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet