pdk..

Feb 23
2010

Tänkte tipsa om http://shareanduse.ning.com/ som är ett nätverk för bland annat lärare, pedagoger. Där finns många intressanta inlägg som finns att läsa i olika forum.

 

 Jag har där skrivit några inlägg med frågor jag tycker är intressanta. Här kommer länkarna till dem så kan ni gå in och läsa! http://shareanduse.ning.com/forum/topics/bloggar-i-skolvaerlden?xg_source=activity Här har jag tänkt lite kring hur läraren skulle kunna använda bloggen. Kanske som en sort dialog till föräldrarna.

 

 http://shareanduse.ning.com/forum/topics/tekniken-i-skolan?xg_source=activity Där har jag funderat lite kring hur man ska förhålla sig till de lärare som helt enkelt inte vill utvecklas inom tekniken i skolan.

/Anna

Några fler tankar

Feb 01
2010

Har tittat runt lite på internet nu och läst och sett filmer om PDK.  Jag har tittat på http://www.youtube.com/watch?v=zXrVCeK_OHs. Där sa dom till exempel att 50% av alla 5-åringar använder sig utav internet.

Hur kommer det sig då att man de första åren i skolan knappt använder datorn alls?

Att barn börjar använda datorn och internet vid så låga åldrar gör att de också blir bra på det. De hänger med i utvecklingen. Det gör att man som lärare också måste hänga med. Jag tror att många lärare känner att de inte har tillräcklig kunskap om datorer, och det gör nog att de blir osäkra på det och inte använder det. I en annan film jag såg (http://www.youtube.com/watch?v=uzAQDljrifo) sa de att 60% av lärarna vill använda datorn i sin undervisning och att 19% av lärarna använder den inte alls.

Lärarna måste få mer kunskap om internet och se exempel på hur de kan använda sig av det i sin undervisning. De måste bli motiverade till att vilja göra det, så att de kan se möjligheter med det och tycka det är något roligt.

Anna Johansson

Mina tankar

Jan 27
2010

Hej!

Jag ska nu skriva lite om mina tankar om Pedagogisk digital kompetens (PDK). Jag har läst UNESCO´s formulering – ICT Competency standards for teachers. I UNESCOS formuleringar står det bland annat att läraren ska hjälpa eleverna att lära sig använda teknik för att lära och kommunicera. För att detta ska kunnna gå tror jag att det är väldigt viktigt att man som lärare själv vill utvecklas och lära med tekniken. Man måste vara öppen för nya möjligheter och förändringar i samhället och skolan. Som lärare måste man vara intresserad och följa teknikens utveckling för att kunna vara kunnig och med i det senaste . Är inte läraren det så blir det svårt för den att vara ledaren i klassrummet. Eleveran går då om läraren inom tekniken och kan då få svårt att se läraren som en ledare. Idag kan eleverna själva ta reda på all infomation över internet.

Eftersom det finns så många möjligheter med tekniken måste man i skolan ta vara på dem. Lärarna kan inte se interner, datorer, mobiler mm. som hinder, de måste se de som möjligheter. Eftersom eleverna använder den nya tekniken dagligen blir det konstigt för dem att inte få ha med det i skolan. Läraren kan försöka hitta bra sätt att använda tex mobilerna på i undervisningen.

Istället för att eleverna ska sitta och läsa information från en bok om något kan de istället få leta upp information om det själva genom att söka på internet. Detta kan få eleverna att själva få välja vad de tycker ät viktigt att lära sig. Det kan ska motivation för dem att själva få söka sin kunskap. Det blir mer intressant för eleverna om de själva får söka och värdera informationen. Detta är något läraren får hjälpa dem med så sökningen sker på ett säkert sätt. Det är även något som UNESCO menar att läraren ska ge eleverna dessa möjligheter att använda datorn.

Något jag tror är viktigt är att man lyfter in tekniken i klassrummet. Att man använder på olika sätt till flera ämnen i skolan. Att bara ha datatid i en datasal en gång i veckan räcker inte. Även UNESCO tar upp att det måste finnas möjliheter att använda tekniken i skolan och i klassrummet.

Det är bra och viktigt att vi som utbildas till lärare idag får kunskap om PDK, så att vi är medvetna om det och även att vi använder oss av teknikens möjligheter i framtiden.

 

Anna Johansson

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet