Mar 26
2010

Har haft en del lektioner på VFU:n där jag använt mig av det digitala till stor hjälp.
Börjar inse att det börjar förekomma mer o mer IT med tiden och att den utvecklats, precis som jag skrev i min personliga inlägg.

Letade en hel del i youtube och fann något som kan stödja mina ord som jag beskrivit.

http://www.youtube.com/watch?v=gXC5iaQ4SOc

Det är dags att vi tar saken på allvar känner jag också, utveckla våra kunskaper inom IT och komma väl förberedda ut i lärarvärlden.

// Luan

PDK ”Pedagogisk digital kompetens”

Feb 16
2010

Dags att göra mitt andra inlägg efter att ha kikat runt på filmer om PDK.
Jag har läst litteratur och sett på en hel del klipp om det digitala inom skolomsorgen.
Jag hittade bl.a.: http://www.youtube.com/watch?v=STi2B1rqS0s 
Klippet handlar om en forskare som heter Annika Lantz, som gör studier på digitala läromedel. Hon påstår att skolan är ganska underutvecklade när det gäller dator
Hon påstår också att med teknologi så lär vi oss snabbare och blir allt bättre på kortare tid samtidigt som man har kul. Men att åstadkomma detta krävs det att man har en egen dator.
Ställer mig då frågan, har skolan råd att täcka alla resurser till detta?

Användningen av datorn som vi vet har nått låga åldrar. Men frågan är om detta kan anses som något bra? Självklart utvecklar barnen tidig kompetens för IT. Men hur är det med användandet då? Kan man försäkra att alla elever använder det till ett gott syfte?
Jag tror att det behövs pedagoger som lär ut om IT, vilket får barnen medvetna om vad för konsekvenser det kan ske med användandet.
IT tycker jag är något positivt inom skolomsorgen. Vi får tag i information, gör uppgifter som vi sedan kan lämna in via internet och vi kan kommunicera med andra om man skulle vilja ha hjälp.

fann även denna klipp http://www.youtube.com/watch?v=5TazL4CksLI&feature=PlayList&p=B33A4AA5888EB13C&index=0&playnext=1
”Digitalt sammensatte tekster – pedagogisk begrunnelse”

Förstod 75-80% utav vad som sades vid första gången så förberedd er att höra om det igen (OBS norska!)

Tack för tiden ni tog till att läsa, Mvh Luan f-3.

På spaning efter pedagogisk digital kompetens.

Jan 25
2010

Hej! Jag är en lärarstudent på Skövde Högskola och är inne på min andra termin. Jag brukar inte blogga så relativt ofta, men det är värt ett försök.

Vi har fått i uppgift från Högskolan i Skövde att skapa en blogg och sedan utifrån UNESCO’s formulering – ICT Competency standards for teachers och annan litteratur reflektera över begreppet  ”Pedagogisk digital kompetens”.

Här nedan följer mina tankar om begreppet:
Nu för tiden använder en majoritet av världens befolkning IT i form av dator, mobil, kamera, bredband osv.
Man märker att den IT samhälle vi lever i förtillfället har med tiden har ändrats och nått lägre åldrar om man jämför med exempelvis tio år sedan.
Om man inte har tillgång till dator eller internet i hemmet finns alltid låne datorer i närheten. Man kan skaffa sig tjugofyra timmars bredband för några få kronor och datorer finns tillgängliga för barnen i skolan.

Nu förtiden kretsar allt utifrån det digitala. All media, spel eller litteratur kan man få tag i endast några knapptryck på datorn eller mobilen.
Man kan även exempelvis kommunicerar med världens befolkning från flera hundra mils avstånd, man kan hitta jobb eller beställa varor utan att ens röra på fötterna.

Man kan ställa sig frågan vad betyder begreppet pedagogiska digital kompetens?

Man kan exemeplvis tänka att:
pedagogik. vilket betyder ”läran om utbildning”.
kompetens. vilket betyder hur pass bra våra kunskaper/färdigheter är inom något.
digital. vilket man kan säga betyder elektronik /teknik.

Med andra ord så hur pass bra våran läran och kunskaper är inom elektronik och teknik. Hur vi behärskar våra kunskaper inom exempelvis olika undervisningsprogram (ex; microsoft word, excell, powerpoint) eller att söka nyheter/information via användandet av internet explorer.

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf
UNESCO menar med andra ord att genom användningen av teknik/elektronik inom skolan får vi en bättre(djupare) förståelse för användningen.
Man skall exempelvis kunna utbildningsprogram som kan förbättra elevers inlärningsförmåga eller att kunna öka möjligheterna för elever att inskaffa tekniska färdigheter. För att kunna göra detta så krävs det ju såklart att läraren också har förståelse för användningen. Sedan är det ju en fråga om man kan investera såpass mycket pengar på just IT när andra delar i världen har knappt mat och vatten?

Det är en fråga för framtiden.

Mvh Luan.

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet