Samlade reflektioner och argument

Feb 16
2010

Efter att ha läst både artiklar och annan litteratur har jag utvecklat mina kunskaper inom PDK. Jag tillhör den generation som vuxit upp med Internet, mobil, digitalkamera etc. och jag ser det som en självklarhet att skolan bör lägga större vikt vid det digitala i undervisningen eftersom tekniken ständigt utvecklas och börjar nå yngre åldrar. Idag använder sig 20 % av alla treåringar och 50 % av alla femåringar av Internet. Hemma används datorn i snitt 12,7 tim/vecka men trots detta används bara tillgängligheten till datorerna i skolan 1,2 tim/vecka. Skolan måste ändra förhållningssätt, lärare måste försöka hänga med i utvecklingen, och detta står redan i styrdokumenten:

  • Eleven ska kunna använda IT för kunskapssökande och lärande
  • Eleven ska få använda olika arbetsformer

Vi har blivit ett samhälle som är beroende av tekniken och alla dess fördelar men ändå verkar inte fördelarna synas i klassrummet om man tittar på statistiken. Statistiken visar skrämmande att 19 % av alla lärare aldrig använder sig av datorn i undervisningen. Hur ska eleverna kunna lära sig använda  IT om lärarna inte lär ut detta? Följdfråga: Blir dessa lärares undervisning “optimal”? Får eleverna verkligen lära sig det de behöver inför fortsatta studier eller kommer de att halka efter?

Eftersom statistiken visar att datorn används 12,7 tim/vecka hemma men endast 1,2 tim/vecka i skolan känns det uppenbart att datorn är ett effektivt redskap att använda sig av i skolan. Enligt Hirtz och Harper (2008) är datorspel ett motiverande och roligt sätt att lära sig på. Via datorn kan barnen även komma i kontakt med människor från andra länder och på så sätt få ett kulturellt utbyte.

UNESCO menar att lärare måste vara beredda att ge studenter de fördelar som tekniken kan medföra. Ny teknik kräver nya lärarroller, ny pedagogik och nya metoder för lärare.

Även lärare har nytta av att föra in digitala redskap – som hjälpmedel i sin undervisning, för dokumentation och för att hänga med i utvecklingen. Man måste dock kunna hitta balansen vad gäller det digitala i undervisningen så att man kombi­nerar detta med den traditionella undervisningen på ett optimalt sätt. Man får inte heller glömma bort ”nackdelarna” med Internet, till exempel de faktum att flera elever idag använder sig av Internet och att det kan bidra till en ny typ av mobbning – en elev som är mobbad under skoltid kan fortsätta bli mobbad hemma. Det finns såklart för- och nackdelar med nästan allting, och Internet är inget undantag. Hur ska vi då, som pedagoger, försöka förhindra att dessa situationer uppstår?

Jag har fått några intressanta kommentarer på både ovanstånde fråga och huvudfrågan som står tidigare i texten. Kommentarer som jag fått till ovanstående fråga är bland annat att man som lärare bör få eleverna att inte behandla andra hur som helst, även om man inte är ansikte mot ansikte, samt att det är viktigt att arbeta med elevernas självkänsla och ha många samtal om etik för att hjälpa dem förstå hur man gör för att vara en god människa. Skolan har en viktig roll att få eleverna att sålla och vara kritiska till all information de får. Genom att prata med eleverna om hur viktigt det är med ett gott bemötande kan vi hjälpa dem att inse vikten av att behandla andra som de själva vill bli behandlade.

Till min huvudfråga inleddes en intressant diskussion om att undervisningen inte blir optimal om man inte tar hjälp av digitala och tekniska hjälpmedel. Det fördes även fram att eleverna förväntas kunna hantera detta i högre skolåldrar och att många yrken idag har någon typ av krav på digital kompetens.

//Madelene http://madelenecathrine.skolbloggen.se/

Som på ett bananskal

Feb 10
2010

Det glider in inlägg som på ett bananskal här på bloggen! Pedagogisk digital kompetens blir ett intressantare ämne ju mer man reflekterar kring begreppet. Jag har inte lagt in så många inlägg här på vår gemensamma blogg men återkommer med samlade reflektioner och argument från min individuella.

//Madelene

Tankar kring pedagogisk digital kompetens

Jan 26
2010

Hej! Som ni säkert redan läst och förstått så är vi sex lärarstudenter som kommer att skriva i denna blogg. Bloggen är skapad som en del i vår utbildning för att reflektera över begreppet ”Pedagogisk digital kompetens” (PDK) utifrån UNESCO’s formulering – ICT Competency standards for teachers och annan litteratur. Jag heter Madelene och här följer mina tankar om begreppet:

I år fyller jag 21 år och jag tillhör den generation som vuxit upp med Internet, mobil, digitalkamera etc. Vid 13 års ålder började jag använda mig av hemsidor och chatta med kompisar. Det var kring den åldern jag också införskaffade mig min första mobiltelefon. För mina föräldrar var allt detta nytt och det blev jag, som tonåring, som fick visa och förklara den nya tekniken för dem. Idag kretsar allt utifrån det digitala och vi lever i ett samhälle där mycket bygger på IKT (informations- och kommunikationsteknik). Idag när man köper en mobil handlar det inte bara om att kunna prata i den och skicka sms, idag vill man gärna ha det senaste i den – dvs. Internet, hög megapixelkamera, GPS, spel, MMS, mp3 etc. Tekniken utvecklas hela tiden och den börjar nå yngre åldrar. Vi har blivit ett samhälle som är beroende av tekniken och alla dess fördelar men ändå verkar inte fördelarna synas i klassrummet om man tittar på statistiken.

http://www.youtube.com/watch?v=zXrVCeK_OHs

I länken ovan, som är från 2009, framkommer det att 20 % av alla treåringar idag använder sig av Internet och 50 % av alla femåringar. Hemma används datorn i snitt 12,7 tim/vecka men trots detta används bara tillgängligheten till datorerna i skolan 1,2 tim/vecka. Vad kan detta bero på? Enligt nedanstående länk, som är från 2008, pekar man på att det är för få/gamla datorer, brist på kunskap och obefintlig IKT-undervisning i lärarutbildningen. Mer än en fjärdedel av eleverna tycker att lärarna inte har tillräckliga IT-kunskaper. Skolan måste ändra förhållningssätt och detta står redan i styrdokumenten:

  • Eleven ska kunna använda IT för kunskapssökande och lärande
  • Eleven ska få använda olika arbetsformer

”Med IKT kan flera sinnen stimuleras och det ökar elevernas chanser att hänga med.”

 http://www.youtube.com/watch?v=uzAQDljrifo

UNESCO menar att lärare måste vara beredda att ge studenter de fördelar som tekniken kan medföra. Ny teknik kräver nya lärarroller, ny pedagogik och nya metoder för lärare. Det är viktigt att lärare skaffar sig förståelse inom IKT och exempelvis kan utbildningsprogram som förbättrar elevers inlärningsförmåga eller ökar möjligheterna för dem att inskaffa tekniska färdigheter.

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf

/Madelene

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet