Istid & Stenålder med IKT

Feb 09
2010

Hej på er!

Har haft en jättebra dag på VFUn! Jag och min handledare  har suttit och planerat för  lektioner om Istiden och stenåldern. Första ska genomföras i morgon. Jag har gjort en jättesnygg PPpresentation som jag ska ha som introduktion och eleverna ska grupparbeta och kommer här få hjälp att söka bilder och information på ”nätet”. Hade tänkt att eleverna måste argumentera för varför de ska skriva ut texter och bilder för att ge dom en chans att tänka till ordentlig vad de jobbar med. De kommer givetvis att ha tillgång till ”oldfashion” böcker och litteratur, klister, sax och lim… :). Jag tänkte att använda mig av digitalkamera för att dokumentera vårt arbete.

Fortsättning följer…

//Malin

Malins PDKfunderingar

Feb 02
2010

PDK- Vadå?

När det gäller pedagogisk digital kompetens, PDK, så är den ju ämnad att praktisera i lärsituationen som man förhoppningsvis skapar i skolan. Den är direkt nödvändig och alternativet är en degenererad skola som blir en autonom ö i samhället som skapar ”rätt” typ av kunskap med etiketten ”kvalifikation” men som är tom och världsfrånvänd.

Dagens och framtidens skola, som med styrdokumentens (LPO 94, Lpfö 98, Lpf 94) ledning ska utveckla självständiga, demokratiska samhällsmedborgare, måste som en för samhällets grund, som ju barn och ungdomar utgör, utveckla det demokratiska samhället. Idag är IKT en stor bidragande faktor i detta arbetet, enligt mig. Med detta menar jag att den aktivitet som uppstår på denna tekniks väg är ur ett sociokulturellt perspektiv en källa till erfarenhetsutbyte och kunskapsbyggande. I denna kontext är skolan och läraren en viktig länk i att kunna lära barnen att kritiskt granska och sovra bland den informationsmängd som uppstår.

Läraren i sin tur måste hålla sig uppdaterad i tillämpningen av mediet och se det som en möjlighet till att utveckla den pedagogiska lärmiljön men likväl se vilka nackdelar som kommer med användandet av IKT och internetbaserade forum/klassrum. Hirtz & Harper (2008, s. 388, 389) beskriver här vad som kan uppstå som problem.

Also, because the walls of the classroom are now, in a

sense, transparent, the teacher has to consider activities

and exercises where the teacher may take a controversial

position in order to stimulate participation. Consider a

discussion on free speech where the teacher, in trying to

get the students to consider the limits, takes on the per-

sona of a white supremacist or asks students to take that

role. This would ideally be understood as a classroom

exercise in the context of the classroom, but it is possible

that someone could stumble upon it while surfing the

Internet and, shorn of context, believe that it represents

the actual views of the teacher or students.[…]

[..]Situations like these are generally avoidable if the

teacher sets clear guidelines, but it is important that the

teacher consider the possibilities before they arise.


Ett klassrum som får transparenta väggar skapar en ny situation som uppstår som i sin tur ställer krav på att utveckla metoder för att förebygga så att inte problem uppstår och även skapa en manual för hur man bäst löser dilemmafyllda situationer i relation till användandet av IKT i undervisningen.

Läser i vår kurslitteratur för en parallell kurs (lärande och undervisning) och i ”Boken om pedagogerna” (2008) läser jag om Dewey och hans syn på demokrati, att den är en process och inte något som existerar i kraft av sig själv. Demokratisering är ständigt pågående och att man med denna utgångspunkt måste se skolan som en förutsättning för att vårt demokratiska samhälle fortgår, levs och definieras genom vårt arbete med vår framtid som ju alla barn och ungdomar utgör. Som vi sår idag kommer vi att skörda för att använda en ganska sliten metafor.

”Det mest grundläggande pedagogiska problemet är därför, menar han, Dewey (min kommentar), hur vi både ska utveckla det moderna och demokratiska samhället samtidigt som vi formar en skola som kan erbjuda aktiviteter och personligt ansvarstagande i direkt kontakt med den fysiska omvärlden:

Skolan ska göras till ett genuin del av samhällslivet, istället för att vara en isolerad plats för att lära sig läxor.(Dewey, 1990/1956, s. 14)

Skälet till att den sociala samvaron saknas i skolan är att där inte finns en gemensam och produktiv aktivitet, menar Dewey.” (Forsell, 2008, s. 86)

Själv ser jag här att IKT kan vara ett uttryck för att utvidga skolan och klassrummet som ett forum i samhället och demokratin. Detta är en gemensam och produktiv aktivitet som de allra flesta elever idag behärskar. Vi som pedagoger måste möta upp eleverna där se står och verkar idag och det är med PDK som vi pedagoger hjälper dem att använda verktyget IKT på ett utvecklande sätt.

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet